BẢNG GIÁ THI CÔNG SỬA NHÀ NĂM 2019

BẢNG GIÁ THI CÔNG SỬA NHÀ NĂM 2019

QUANG NGUYỄN KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH BẢNG GIÁ THAM KHẢOTHI CÔNG SỬA NHÀ NĂM 20191